Współpraca z rodzicami jest dla nas bardzo ważna ...

„Lubliniaczek” jest przedszkolem otwartym na dialog i efektywną współpracę. Rozmawiamy z rodzicami naszych przedszkolaków, zawsze uwzględniamy ich oczekiwania i indywidualne potrzeby dzieci.

Nasi rodzice współdecydują o kierunkach pracy przedszkola, wspólnie szukamy rozwiązań, które zgodnie z bieżącymi potrzebami modyfikujemy i stale poszerzamy.

Jako doświadczona i nowoczesna placówka, organizujemy szeroki wachlarz form współpracy z Rodzicami: jak cykliczne i indywidualne spotkania, zajęcia otwarte, imprezy rodzinne takie jak: Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, pasowanie na przedszkolaka, zakończenie roku, Dzień Dziecka, stały kontakt telefoniczny i e-mailowy .

„Lubliniaczek” realizuje politykę tzw. „otwartych drzwi” zarówno wobec Rodziców, pracowników przedszkola, jak i wszystkich osób współpracujących z przedszkolem. Dlatego też spośród innych przedszkoli „Lubliniaczek” wyróżnia się wyjątkową atmosferą i opinią placówki, w której każda sprawa jest ważna i możliwa do załatwienia. 

 

W naszej codziennej pracy niezwykle ważne jest indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka i oczekiwań rodziców. 

Od pierwszych dni pobytu w „Lubliniaczku” nad adaptacją każdego przedszkolaka czuwa nauczyciel wychowawca oraz pani dyrektor: nauczyciel dyplomowany - ekspert wychowania przedszkolnego.

Program „Lubliniaczka” uwzględnia indywidualne różnice rozwojowe dzieci, a nauczyciele posiadają pełną wiedzę, na jakim etapie rozwoju znajduje się każdy przedszkolak.

W codziennej pracy nauczyciele wspomagają indywidualny rozwój każdego dziecka.

 

 

Warsztaty adaptacyjne.

Na warsztatach adaptacyjnych dzieci w obecności rodziców poznają nasze przedszkole, zdobywają pierwsze doświadczenia społeczne, poprzez udział we wspólnych zabawach i zajęciach z rówieśnikami.
Obecność rodziców w początkowym okresie adaptacji daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. W toku zajęć aktywność rodziców jest stopniowo zmniejszana, aby dziecko mogło przyzwyczajać do przebywania w Mini Lubliniaczku pod troskliwym okiem naszej kadry.

Zajęcia odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Opieka stomatologiczna.

Nad naszymi dziećmi bezpłatną opiekę stomatologiczną (w ramach czesnego) sprawuje doświadczony stomatolog.

Opieka stomatologa zawiera:

- przegląd zębów
- lakierowanie
- lakowanie
- leczenie zębów
- prelekcje dla dzieci na temat higieny jamy ustnej